Webspire

Administrační systém

Aplikační HTTP basic autentizace

Služba AccessGuard z nw7 balíčku byla ve verzi v2.12.1 rozšířena o podporu volitelné HTTP basic autentizace. Toto rozšíření nově umožňuje nastavit na projektu kontrolu přístupu bez nutnosti pracné a nebezpečné manipulace s .htaccess soubory.

###message