Webspire

Administrační systém

nw7-console v1.12

V nové minor verzi přibyla podpora pro generování kódu komponent, formulářových komponent, modulů a rendererů pluginů.

Vznikly 4 nové příkazy:

 • nwc generate-module
 • nwc generate-control
 • nwc generate-form-control
 • nwc generate-plugin

Z tohoto důvodu již nadále nebude fungovat nwc gen jako zkratka pro nwc generate-entity.

Pro funkčnost je vyžadován balíček inspire/webspire-templates - pokud jej konzole na aktuálním projektu nenalezne, nabídne jeho nainstalování jako dev závislosti. Tento balíček obsahuje verzované šablony pro jednotlivé typy generovaného obsahu.

Prvním a jediným povinným parametrem je cesta, do které se má vygenerovaný obsah uložit. Druhým parametrem je název generovaného obsahu - pokud jej nezadáte, průvodce se na něj zeptá.

Generování modulu generate-module

Ve výstupním adresáři se vygeneruje:

 • ModuleExtension
 • prázdný config.neon
 • messages.xx.neon s klíčem odpovídajícím názvu modulu

Dále se zaregistruje vygenerovaná extension do app/config/extensions.neon.

Při generování se kontroluje, jestli je výstupní adresář buď app/Module a nebo adresář končící na '-module' v případě generování do balíčku (pak se generuje do podadresáře src balíčku).

Generování komponenty generate-control

Ve výstupním adresáři se vygeneruje:

 • Control s metodami isRenderable() a render()
 • továrna
 • prázdná šablona

Dále se zaregistruje vygenerovaná továrna do zvoleného config.neon.

Při generování se kontroluje, je-li výstupní adresář pojmenován Component. Pokud není, zeptá se, jestli se má v generování pokračovat ve zvoleném adresáři.

Generování formulářové komponenty generate-form-control

Ve výstupním adresáři se vygeneruje:

 • Control s metodami isRenderable() a render()
 • továrna

Dále se zaregistruje vygenerovaná továrna do zvoleného config.neon.

Při generování se kontroluje, je-li výstupní adresář pojmenován Component. Pokud není, zeptá se, jestli se má v generování pokračovat ve zvoleném adresáři.

Generování pluginu generate-plugin

Ve výstupním adresáři se vygeneruje:

 • komponenta RendererControl s metodou hasRenderableData()
 • šablona RendererControl s nastaveným layoutem
 • továrna
 • setting.neon s nastavenou obalovací třídou dle názvu pluginu

Dále se zaregistruje vygenerovaná továrna do zvoleného config.neon.

Při generování se kontroluje, je-li výstupní adresář buď app/Module/Plugin/Renderer nebo src/Renderer v balíčku inspire/plugin-module.

###message