Webspire

Administrační systém

nw7-project-module v4.1 - CanonicalUrlResolver

Do balíčku nw7-project-module byla přidána podpora pro CanonicalUrlResolver, jehož úkolem je poskytovat kanonickou URL stránky pro rel="canonical".

CanonicalUrlResolver funguje tak, že se vygeneruje odkaz na aktuální presenter/view a zkontroluje, zda-li je shodný s aktuální URL - pokud ne, vrátí vygenerovanou URL jako kanonickou. Pokud pro některé presentery nechceme generovat kanonické URL (např. pro ErrorPresenter), můžeme generování zakázat pomocí ignorePresenter().

Současně byl proveden refaktoring inicializace headerService v AbstractPresenteru - vytažení setRobots a nastavení kanonické URL do HeaderServiceInitializer.

###message