Webspire

Administrační systém

nw7 v1.38.0 a nw7-admin v5.11.0

Vyšla verze nw7 a nw7-admin balíčku s hromadou nových funkcí. Mezi ty nejzajímavější patří možnost dohledání Metadat entity na základě názvu tabulky či modulu, podpora SVG obrázků nebo dvě nová latte makra pro vložení SVG souboru či inlinovaní obrázku v podobě data-URI.

BodyAttributesProvider

Sestavení atributů body HTML tagu bylo vytaženo do vlastní třídy, čímž pádem Inspire\NW7\Application\UI\AbstractPresenter::getBodyAttributes() je nyní označena jako deprecated (z důvodu zpětné komatibility je metoda zachována a uvnitř volá službu BodyAttributesProvider).

Možnost získání metadat entity na základě názvu tabulky či modulu
Přibyly metody Inspire\NW7\Entity\Metadata\Factory::createByTable(string $table) a Inspire\NW7\Entity\Metadata\Factory::createByModName(string $modName)

Podpora SVG

Do RS je možné nahrávat SVG obrázky, přibyla také podpora na frontnedu pro výpis URL pomocí filtru/makra photoUrl). SVG obrázky není možné rotovat, také se v případě definice obrázku v rámci makra photoUrl ignorují rozměry - ty je nutné si ohlídat přes CSS. 
S tím byla také rozšířena AbstractFileEntity o nové metody isSvg():bool (pro ověření, zdali mime-type souboru odpovída SVG mime-typu) a getPath():string (vracející absolutní cestu ke zdrojovému souboru entity na disku).

Nová latte makra

  • svg
    makro slouží pro inlinování SVG souboru či potomka AbstractFileEntity do HTML kódu entity
    na vstupu bere string (absolutní cesta k SVG obrázku) nebo potomka AbstractFileEntity a vrací obsah HTML tagu svg ve zdrojovém souboru (včetně)
  • inlineFile
    alternativa k Nette makru dataStream, avšak v této podobě bere na vstupu absolutní cestu k souboru, popřípadě potomka AbstractFileEntity a vrací base64 zakódovaný data URI řetězec.
###message