Webspire

Administrační systém

nw7 v2.1.0

Vytažení společných výjimek a projektových utilit do vlastních balíčků inspire/nw7-exception a inspire/project-util

  • Společné a obecné výjimky byly vytaženy z nw7-util balíčku do vlastního balíčku inspire/nw7-exception. Pro zajištění zpětné komatibility je přítomen loader definující aliasy tříd, který bude v další major-verzi odstraněn. Inspire/nw7-util balíček má tedy nově závislost na inspire/nw7-exception balíčku. V nw7-util balíčku zůstaly pouze výjimky spojené s Entitami (EntityException a EntityPropertyAccessException)
  • Projektové utility z namespacu Inspire\NW7\Util byly přesunuty do samostatného balíčku inspire/project-util. Pro zajištění zpětné komatibility je přítomen loader definující aliasy tříd, který bude v další major-verzi odstraněn. Inspire/nw7 balíček má tedy nově závislost na inspire/project-util balíčku.
    Tento trend (vyčeňování věcí z nw7 balíčku do samostatných balíčků) bude pokračovat, především kvůli jemnější granularitě závislostí a snazší testovatelnosti.
###message