Webspire

Administrační systém

nw7 v3.4

Štítky:

Metody třídy Orders (kolekce pro definici řazení) byly vytaženy do vlastního rozhraní, které nyní třída implementuje.

Nové rozhraní IOrders obsahuje veškeré důležité gettery z třídy Orders, která jej implememtuje. Zároveň byly místa, která doposud vyžadovala na vstupu třídu Orders upravena tak, že nyní vyžadují právě ono nové rozhraní. Toto v případě přepisů nízkoúrovňové core-logiky např. uvnitř FilteredListService či restriktoru (kterých se úprava dotkla) by mohlo znamenat potenciální zpětně někompatibilní změnu.

###message