Webspire

Administrační systém

Typekit přes CSS

Ve verzi balíčku inspire/nw7 v2.28.0 byl upraven způsob jakým se na frontendu načítá typekit. Nově se také načítá i v administračním systému na záložce s šablonovým systémem.

Typekitové fonty se nově načítají pouze a jen přes CSS, od JS řešení bylo upuštěno.

Kromě toho se URL CSS zavaděče fontů posílá již v HTTP Link prefetch hlavičce, díky čemuž se fonty mohou načíst ještě rychleji a změnšuje se tedy riziko FOUT.

Zároveň se od verze balíčku inspire/nw7-admin v5.48.0 v administračním systému na tabu s šablonovým systémem také zavádějí Typekit fonty - aby font pluginů odpovídal fontům na frontendu. Zavedení fontů je podmíněno konfigurací ModItems::CFG_TYPEKIT.

###message