Webspire

Administrační systém

Vytvoření .dtd souboru pro napovídání

V rámci přechodu na PHP 7.2 a vydání nové verze nw7-admin, byla do nw7-admin v6.0.4 přidána definice tables.xml tabulek pomocí tables.dtd souboru. V rámci přechou se změnila hodnota typu pole "fk+" na "fk_plus", kvůli rezervovanému znaku "+" v rámci DTD jazyka.

Nastavení našeptávače tables.dtd

Našeptávání v tables.xml jde zapnout v rámci PHPStorm velice jednoduchým způsobem.

V první řadě je potřeba si správně namapovat soubor s nápovědou (tables.dtd) v PHPStorm.

 • otevřít nastavení (Ctrl + Alt + S)
 • vybrat Languages & Framework
 • vybrat Schemas and DTDs
 • v nabídce "External Schemas and DTDs" pomocí zeleného add tlačítka přidat nový zdroj
  • namapovat URI na název souboru, jak ho budeme používat v tables.xml
  • namapovat File na soubor (lib nw7-admin/src/backend/rs/media/tables.dtd)
 • v tables.xml přidat řádek:
  • <!DOCTYPE tables SYSTEM "tables.dtd">

V rámci PHPStorm tables.xml pak bude fungovat nápověda povinných polí a i možnosti hodnot jednotlivých atributů.

Zapnutí kontroly při buildu

Na projektech jde zapnout kontrola tables.xml souborů při buildu projektu přidáním následujícího kódu do build.xml:

<target name="xmllint">
   <exec executable="xmllint" logoutput="true" passthru="true" checkreturn="true">
      <arg value="--noout" />
      <arg value="--path" />
      <arg value="lib/composer/inspire/nw7-admin/backend/rs/media/" /> # cesta k tables.dtd souboru
      <arg value="--valid" />
      <arg value="admin/backend/*/tables.xml" /> # cesta, kde se nachází soubory k validaci
   </exec>
</target>

###message