Webspire

Administrační systém

nw7 v3.6

16.10.2018

V nové verzi nw7 balíčku byly kompletně zrefaktorovány tzv. "kontextové závislé resolvery".

nw7 v3.5

16.10.2018

V nové verzi nw7 jsme se zbavili volání funkcí func_get_args() (resp. call_user_func*()) ve prospěch použití operátoru pro vybalení argumentů (resp. variadických parametrů funkcí).

Subresource integrity (SRI) pro CSS a JS

15.10.2018

Do balíčku nw7 byla přidána podpora pro generování Subresource Integrity (SRI) hashů pro CSS a JS soubory. Cílem je zamezit možnosti jejich podvržení - prohlížeč při stažení souborů zkontroluje,…

nw7 v3.4

Štítky:
15.10.2018

Metody třídy Orders (kolekce pro definici řazení) byly vytaženy do vlastního rozhraní, které nyní třída implementuje.

nw7 v3.3

10.10.2018

V nové verzi nw7 balíčku došlo k rozpadu hlavního config.neon souboru balíčku na více souborů a byl rozšířen FilterLoaderu o metodu undecorate().

nw7 v3.2

Štítky:
13.9.2018

Proběhl refaktoring/retemplate šablon checkboxů, cheboxlistů a radiolistů.

article-module v3

19.6.2018

Vyšla nová major verze article-module, která prošla velkým refaktoringem. Přináší jednotný způsob konfigurace modulu a usnadňuje jeho vícenasobné nasazení na projektu.

Typekit přes CSS

19.6.2018

Ve verzi balíčku inspire/nw7 v2.28.0 byl upraven způsob jakým se na frontendu načítá typekit. Nově se také načítá i v administračním systému na záložce s šablonovým systémem.

nw7 v2.23.0 a nw7-module v2.9.1

8.3.2018

Do nový verzí balíčku nw7 a nw7-module vznikla podpora pro lazy-loadované komponenty, umožňující načíst se ajaxem po načtení stránky, voltitelně i až se zobrazním ve viewportu nebo se spožděním.

nw7 v2.18 a 2.19

16.2.2018

V nových verzích nw7 balíčku byl rozšířen PersistProcessor a přidána automatická podpora pro donačítání manuálních property Entity odkazovaných dle konvence xId a xModule.

nw7-admin v5.33.0

26.1.2018

V nové verzí nw7-admin balíčku byl změněn způsob ukládání hesel uživatelů RS - nově se využívá daleko silnější hashovací funkce Bcrypt.

nw7-console v1.6.0

26.1.2018

V nové minor verzi nwc přibyla podpora pro generování mapování JS knihoven do bootstrap.coffee zavaděče. Díky tomu již není nutné řešit per-projekt JS závislosti knihoven v balíčcích.

nw7 v2.14

25.1.2018

V nové minor verzi nw7 balíčku přibyla možnost vypnout na projektu Robotloader, díky čemuž je možné plně využít možnosti Composer PSR-4 autoloadu.

UX změny při práci s pluginy v administraci

23.1.2018

Správa pluginů v administraci byla z pohledu UX doplněna o akci view, která se může hodit v případech, kdy chci pouze nahlížet na nastavení nějakého pluginu. Dále došlo k duplikaci akcí pluginu do…

Výchozí tab pro editaci záznamu

23.1.2018

Editace záznamů v administraci byla rozšířena o možnost nastavit výchozí tab viz konfigurace ModItems::CFG_DEFAULT_ITEM_TAB. Do této doby se jednalo pouze o tab info. Nová logika obsahuje implicitní…

nw7-admin-widget v2

Štítky:
23.1.2018

Druhá verze balíčku nw7-admin-widget a souvisejících widget balíčků opouští předchozí způsob integrace na projekt pomocí symlinků a nově se chová jako standardní Webspire balíček, který obsahuje…

Úprava chování tabu s multi selectem

23.1.2018

V případě, že tab s multi selectem neobsahuje žádná data, neboť navázaný modul z pravé strany je prázdný, pak je součástí informující hlášky odkaz do tohoto navázaného modulu. Odkaz je otvírán v nové…

static-block-control v2

Štítky:
23.1.2018

V rámci této verze balíčku došlo k přejmenování backendových modulů a odpovídajících tabulek tak, aby odpovídali jmenné konvenci balíčku. Tzn. mod_static_text byl přejmenován na mod_static_block. Při…

Aplikační HTTP basic autentizace

23.1.2018

Služba AccessGuard z nw7 balíčku byla ve verzi v2.12.1 rozšířena o podporu volitelné HTTP basic autentizace. Toto rozšíření nově umožňuje nastavit na projektu kontrolu přístupu bez nutnosti pracné a…

user-module v2.2

3.1.2018

Přidán interface IAgreeWithTermsUrlProvider pro získání URL na stránku se souhlasem s obchodními podmínkami.

nw7 v2.8

Štítky:
29.12.2017

Implementace makra trTag byla vyčleněna do samostatné třídy TrTagFormatter a makro volá přímo tuto třídu/službu.

nw7 v2.7

Štítky:
29.12.2017

V nové minor verzi inspire/nw7 balíčku byla odstraněna Inspire\NW7\Caching\Storages\MemcachedStorage a nahrazena téměř shodnou implementací přímo v Nette.

nw7 v2.2.0

24.10.2017

Nová verze nw7 balíčku přináší rozšíření anotací entity o možnost definovat vlastní data a službu EntityPropertyCollectionResolver pro snadnější načtení dat odkazovaných z multiselect-entity.

nw7 v2.1.0

24.10.2017

Vytažení společných výjimek a projektových utilit do vlastních balíčků inspire/nw7-exception a inspire/project-util

Nová verze nw7 balíčku

11.10.2017

Byla vydána nová major verze nw7 balíčku s několika velkými změnami a spoustou drobných úprav a oprav. Google mapy ve vlastním balíčku, možnost projektových presenterů v libovolné adresářové…

nw7-admin v5.1.16

12.9.2017

Vyšla nová verze nw7-admin balíčku s několika změnami (od posledně komentované verze 5.1.11): Nový plugin pro výpis log, modul pro výpis bugreportů a refaktoring způsobu transliterace (generování SEO…

nw7 v1.38.0 a nw7-admin v5.11.0

23.8.2017

Vyšla verze nw7 a nw7-admin balíčku s hromadou nových funkcí. Mezi ty nejzajímavější patří možnost dohledání Metadat entity na základě názvu tabulky či modulu, podpora SVG obrázků nebo dvě nová latte…

nw7 v1.37.0

22.8.2017

Přibyla nová devel feature pro vypnutí memcache na projektu. Kliknutím na položku "Vypnout memcache" v Devel features Tracy baru se cache pro databázi nahradí za memory cache (tj. nic se nebude…

nw7 v1.36.0

22.8.2017

V nové verzi inspire/nw7 balíčku přibyla možnost do DbMapperů nasetovat službu, která bude je zodpovědná za sestavení WHERE a ORDER BY SQL dotazů.

nw7 v1.35.0

21.8.2017

V nové verzi Webspire nw7 balíčku byla rozšířena podpora pro možnost v TLD mapování (konfigurační pole s mapováním TLD domény na jazyk domény) uvést žolíka %developer%, který je poté nahrazen za…

nw7 v1.34.0

21.8.2017

Byl zoptimalizován způsob, jakým se invaliduje cache Metadat (managerů i entit) - nově již není nutné na vývojovém prostředí např. při změně anotace entity promazávat cache, framework je nově schopný…

nw7 v1.31.0

17.8.2017

Po úpravě v balíčku inspire/nw7 je od verze v1.31.0 možné nad entitami definovat výchozí řazení i jako název ručně sestavované podmínky.

###message